Metropoliitta Epifani vasta valittuna 2018
Maailmalta

Metropoliitta Epifani tunnetaan Moskovan patriarkan tiukkasanaisena arvostelijana

Kiovan ja koko Ukrainan metropoliitta Epifani saapuu Suomeen tällä viikolla. Millainen on mies, joka vihittiin Ukrainan autokefaalisen ortodoksisen kirkon johtajaksi ja Kiovan ja koko Ukrainan metropoliitaksi vain 40-vuotiaana – ja joka kutsuu Moskovan patriarkka Kirilliä tylysti hänen maallikkonimellään?
| Teksti: Heta Hurskainen | Kuva: The Presidential Administration of Ukraine/Wikimedia Commons
Metropoliitta Epifani vasta valittuna 2018

Ukrainan autokefaalisen ortodoksisen kirkon Kiovan ja koko Ukrainan metropoliitta Epifani, maallikkonimeltään Serhi Dumenko, syntyi 1979 Vovkoven kylässä, lähellä Odessan kaupunkia. Hän kävi koulunsa Romanian rajaa lähellä olevassa Stara Žadovan kylässä.

Vuonna 1996 Epifani siirtyi Kiovan patriarkaatin – myöhemmin Ukrainan autokefaalisen ortodoksisen kirkon – hallinnoimaan Kiovan ortodoksiseen teologiseen seminaariin ja vuonna 1999 Kiovan ortodoksiseen teologiseen akatemiaan, josta hän valmistui vuonna 2003. Väitöskirjansa Epifani kirjoitti pelastuksesta patristisessa traditiossa, ja hänestä tuli teologian tohtori 2012. Hän toimi sekä rehtorina että professorina Kiovan ortodoksisessa teologisessa akatemiassa.

Kiinnostus munkin elämää kohtaan kasvoi opettaja-aikana Rivnen teologisessa seminaarissa (2003-2005). Sen jälkeen hän opiskeli filosofisessa tiedekunnassa Ateenan yliopistosssa 2006–2007. Ateenasta palattuaan Epifani antoi luostarilupauksensa. Kuukautta myöhemmin tammikuussa 2008 hänestä tuli munkkidiakoni ja pian pappismunkki. Marraskuussa 2009 hänet vihittiin jo Vyshhorodin piispaksi Kiovan alueelle.

Hengelliseksi ohjaajakseen Epifani nimeää vuonna 2005 nuorena kuolleen ukrainalaisen metropoliitta Danielin (Tšokaljuk), joka tuki Kiovan patriarkka Filaretia (Denysenko) jo 1990-luvun alussa – ja joka tunsi patriarkka Bartolomeoksen jo Kreikan opiskeluidensa ajalta. Kaikki Epifanin kirkolliset vihkimykset toimitti Kiovan patriarkka Filaret. Epifanin sanottiinkin olleen tuolloin Kiovan patriarkan "oikea käsi".

Epifanin ura jatkoi nousuaan, ja kesäkuussa 2013 hän sai metropoliitan arvonimen ja toimi Perejaslav-H’melnitskin metropoliittana Kiovan patriarkaatissa. Lisäksi hän toimi Kiovan patriarkaatin Pyhän Synodin pysyvänä jäsenenä ennen nykyistä tehtäväänsä OKU:n johtajana. Epifani vihittiin Ukrainan autokefaalisen ortodoksisen kirkon johtajaksi ja Kiovan ja koko Ukrainan metropoliitaksi 40-vuotissyntymäpäivänään 3. helmikuuta 2019.

Valinta johtajaksi

Ukrainan autokefaalinen ortodoksinen kirkko perustettiin 15. joulukuuta 2018 kokouksessa, jossa Kiovan patriarkaatti ja Ukrainan autokefaalinen kirkko sekä kaksi Ukrainan ortodoksisen kirkon piispaa päättivät yhdistyä yhdeksi itsenäiseksi kirkoksi.

Yhdistyvien kirkkojen entiset johtajat eivät asettuneet ehdolle uuden kirkon johtajaksi. Ukrainan autokefaaliselle ortodoksiselle kirkolle valittiin täysin uusi johtaja äänestämällä. Ensimmäisellä kierroksella äänestivät niin piispat kuin kunkin mukanaan tuoma maallikko ja pappi. Kokous järjestettiin suljettujen ovien takana. Vahvistamattomien tietojen mukaan Kiovan patriarkaatin Epifani sai ensimmäisellä kierroksella eniten ääniä ja Moskovan alaisen Ukrainan ortodoksisen kirkon Vinnytsian ja Barin metropoliitta Simeon (Šostatsyi) toiseksi eniten. Kiovan patriarkaatin Lutskin ja Volynian metropoliitta Mikhail (Zinkevitš) jäi kolmanneksi. Toisella kierroksella ehdolla oli kaksi eniten ääniä saanutta, jolloin äänioikeutettuja olivat enää piispat. Epifani tuli valituksi Simeonin jäädessä toiseksi.

Ensimmäisessä liturgiassaan Ukrainan autokefaalisen ortodoksisen kirkon johtajana 16. joulukuuta 2018 Epifani jätti mainitsematta Moskovan patriarkka Kirillin. Myöhemmin Epifani totesi, että koska Ukraina ja Venäjän olivat sodassa, eivät ukrainalaiset hyväksyisi juuri valitun esipaimenen muistelevan Venäjän ortodoksisen kirkon patriarkkaa.

Sen jälkeen, kun Konstantinopolin Ekumeeninen patriarkaatti tunnusti Ukrainan autokefaalisen ortodoksisen kirkon itsenäisen aseman Tomos-asiakirjalla tammikuussa 2019, metropoliitta Epifani on muistanut patriarkka Kirilliä liturgiassa. Muutoksen voi nähdä heijastavan sitä, että Ekumeeniselta patriarkaatilta saatu kirkollinen tunnustaminen asetti OKU:n ja Epifanin osaksi ortodoksista maailmaa, joka piti Moskovan ehtoollisyhteyden katkaisua yksipuolisena tekona.

Patriarkka Kirillin tiukkaa arvostelua

Patriarkka Kirillin muisteleminen liturgiassa ei kuitenkaan ole estänyt metropoliitta Epifania jatkamasta tämän arvostelemista niin Ukrainan ortodoksisuuteen kuin Venäjän hyökkäyssotaan liittyvissä asioissa. Epifani tunnetaankin Kirillin tiukkana arvostelijana, ja hän kutsuukin patriarkka Kirilliä usein tämän maallikkonimellä Gundjajev. Lisäksi hän tuomitsee "venäläinen maailma" -ajattelun.

Ukrainan Ortodoksisen kirkon Epifani katsoo olevan kanonien vastaisesti Moskovan alaisuudessa. Ukrainassa syntynyttä ja Ukrainan ortodoksisen kirkon johtajaa Onufria Epifani pitää venäläisen koulukunnan kasvattina, sillä tämä on kouluttautunut Moskovan hengellisessä akatemiassa. Epifani ei hyväksy Onufrin johtamaa kirkkoa omansa rinnalle – vaikka ei pidäkään Onufria skismaattisena.

Metropoliitta Epifani sai vihkimyksensä Kiovan patriarkaatissa, jota yksikään ortodoksinen kirkko ei tunnustanut. Kiovan patriarkka Filaret (Denysenko) oli kuitenkin vihitty aikanaan Moskovan patriarkaatista. Ennen Ukrainan autokefaalisen ortodoksisen kirkon perustamiskokousta joulukuussa 2018 Ekumeeninen patriarkaatti käsitteli patriarkka Filaretin ja Ukrainan autokefaalisen kirkon johtajan metropoliitta Makarin (Maletitš) kirkko-oikeudelliset valitukset koskien heidän asemaansa skismaatikkoina ja palautti heidän kirkko-oikeudellisen asemansa perustuen käyttämäänsä kanonien tulkintaan.

Patriarkka Bartolomeos noudatti tapaa, jolloin skismaatikko otetaan kirkon yhteyteen ilman uudelleenkastamista, mirhavoitelua ja pappisvihkimystä. Hyvin samaan tapaan toimi Venäjän ortodoksinen kirkko vuonna 2007 ottaessaan Venäjän ulkomaankirkon jälleen yhteyteensä. Näin ollen kirkkojen esipaimenten toimittamat vihkimykset katsottiin myös hyväksytyiksi. 

Ahkeraa ulkosuhteiden hoitamista

Helmikuussa 2019 Ukrainan autokefaalisen ortodoksisen kirkon synodi päätti jättää kirkon ulkosuhteiden johtamisen Epifanille. Ukrainan autokefaaliseen ortodoksiseen kirkkoon yhdistyneillä kirkoilla oli ollut seurakuntia myös Ukrainan rajojen ulkopuolella. Kuitenkin Ukrainan autokefaalisen ortodoksisen kirkon Tomos salli sen toimia vain Ukrainassa. Tämä ja muun ortodoksisen maailman tunnustuksen odottaminen olivat syitä antaa täysi toimivalta Epifanille. 

Metropoliitta Epifani onkin vieraillut ulkomailla ja tavannut erityisesti Ekumeenisen patriarkaatin johtavia henkilöitä. Vuonna 2019 hän vieraili USA:ssa ja tapasi Yhdysvaltain ukrainalaisen kirkon johtavan metropolitta Antonin sekä arkkipiispa Danielin, jotka molemmat olivat olleet mukana vuonna 2018 autokefalian myöntämisen valmistelussa. Myös Ukrainassa on vieraillut Ekumeenisen patriarkaatin edustajia. Metropoliitta Epifanilla on tiiviit suhteet patriarkka Bartholomeukseen, jonka luona hän on vieraillut – ja joka vieraili elokuussa 2021 Ukrainassa ja toimitti Epifanin kanssa yhteisen liturgian Kiovassa.

Vuonna 2020 metropoliitta Epifani odotti vastaanottavansa yhä enemmän eri paikallisten ortodoksisten kirkkojen vieraita. Hän toivoi Romanian, Kyproksen, Bulgarian ja Georgian kirkkojen olevan valmiita tunnustamaan Ukrainan autokefaalisen ortodoksisen kirkon aseman, mutta näistä ainoastaan Kypros on tehnyt näin tähän mennessä. Saman vuoden lopussa Epifanin mukaan Ukrainan autokefaalisen ortodoksisen kirkon tunnustaminen muutti ortodoksisuuden suuntaa niin, että koko ortodoksisen kirkon tulevaisuus ja keskinäinen rauha riippuu Ukrainan autokefaalisesta ortodoksisesta kirkosta – käytännössä siis siitä, hyväksytäänkö se ortodoksisten kirkkojen keskuudessa laajemmin vai ei.

Kreikan ortodoksisen kirkon arkkipiispa Hieronymous II osoitti heti Venäjän hyökkäyssodan alettua tukensa Epifanille ja tämän johtamalle kirkolle. Sodan alkuvaiheessa uutisoitiin Epifanin olleen usein yhteyksissä niin patriarkka Bartholomeuksen, paavin kuin Alexandrian patriarkka Theodoren sekä useiden ulkomaisten ortodoksisten kirkon johtajien kanssa. Ortodoksisten kirkkojen yhteyksien lisäksi tärkeitä ovat suhteet Vatikaaniin, missä Epifani on tavannut myös paavin. 

Metropoliitta Epifani on toiminut yksittäistapauksissa kirkkojen välillä kuin kuka tahansa ortodoksisen paikalliskirkon johtaja. Hän esimerkiksi lähetti kirjeen kaikille ortodoksisten paikalliskirkkojen johtajille riippumatta siitä, miten he suhtautuivat Ukrainan autokefaaliseen ortodoksiseen kirkkoon ja pyysi heitä tuomitsemaan Kirillin heresian kesällä 2022 sekä vapauttamaan Kirillin tehtävästään. Muiden ortodoksisten kirkkojen suhtautuminen metropoliitta Epifaniin ja hänen pyyntöönsä oli kuitenkin samalla tavalla jakautunut kuin suhde hänen johtamaansa kirkkoonkin.