Saavutettavuusseloste

Tämä on Aamunkoitto.fi:n saavutettavuusseloste.

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua https://www.aamunkoitto.fi/ ja se on laadittu 18.1.2022. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Olemme toteuttaneet sivustolla saavutettavuusauditoinnin, jossa ilmenneitä puutteita pyrimme korjaamaan mahdollisimman pian. Päivitämme tätä selostetta sitä mukaa, kun saamme puutteita korjattua.

Digipalvelu täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain (WCAG-kriteeristö 2.1, tasot A ja AA). Alla lista puutteista, jotka ovat tiedossa.

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi. Voit ottaa yhteyttä toimitukseen.

Sisällöt, jotka eivät ole saavutettavia

Kaikilla olennaisilla kuvilla tai linkitetyillä kuvilla tai kuvapainikkeilla ei ole tekstivastinetta tai se on puutteellinen. (WCAG 1.1.1)

Epäolennaisia kuvia ei ole ohitettu ruudunlukijalla. (WCAG 1.1.1)

Kaikella ei-tekstimuotoisella sisällöllä ei ole riittävää tekstivastinetta (esim. valikot ja kategoriavalinnat). (WCAG 1.1.1)

Videomuotoisella sisällöllä ei ole ääni- tai tekstivastinetta. (WCAG 1.2.1)

Kaikelle audiosisällölle (esim. kuorolaulu, kirkonkellot) ei ole tekstivastinetta. (WCAG 1.2.2)

Kaikelle videoiden sisällölle ei ole tekstivastinetta tai ääniselitettä. (WCAG 1.2.3, 1.2.5). Tämä johtuu siitä, että lehden käytettävissä olevat resurssit eivät riitä kaikkien videoiden tekstittämiseen. 

Elementtejä (kuten otsikot, linkit ja listat) ei ole aina merkitty koodissa oikein. Otsikkotasoja ei aina käytetä loogisesti. (WCAG 1.3.1)

Elementtien visuaalinen järjestys ei aina vastaa koodissa olevaa järjestystä. (WCAG 1.3.2)

Informaatiota välitetään välillä pelkästään värillä (mm. linkkien hoverointi). (WCAG 1.4.1)

Teksti ja taustan värin välinen kontrasti ei ole kaikkialla riittävä. Tekstiä on toisinaan kuvan päällä. (WCAG 1.4.3)

Tekstiä on esitetty jonkin verran kuvina (mm. painikkeina). (WCAG 1.4.5)

Muiden kuin tekstimuotoisten ja sivuston käytön ja sisällön ymmärtämisen kannalta olennaisten käyttöliittymäkomponenttien kontrasti ei aina ole vähintään 3:1 verrattuna viereisiin elementteihin. (WCAG 1.4.11)

Tekstin välityksen muokkaaminen ei onnistu täysin ongelmitta. (WCAG 1.4.12)

Lisätietoikkuna (tooltip) ei tule aina näkyviin: toiminta on epävarmaa. (WCAG 1.4.13)

Linkkitekstit eivät aina ole informatiivisia. (WCAG 2.4.4)

Kaikki koodissa otsikoiksi merkityt otsikot eivät ole tarpeeksi informatiivisia. (WCAG 2.4.6)

Käyttäjä ei aina näe, missä näppäimistön kohdistus on. (WCAG 2.4.7)

Päävalikon venäjänkielisen linkin kieltä ei ole merkitty lang-attribuutilla. (WCAG 3.1.2)

HTML-koodissa on muutamia validointivirheitä. (WCAG 4.1.1)

Ankkurilinkin kohde pääsisältöön ei sisällä tekstiä tai href-osoitetta. Linkkitägejä, joilla on tyhjä href. Kategoriavalinnan input-elementillä tulisi olla saavutettava nimi. (WCAG 4.1.2)