Ajassa

Suomen ortodoksisen kirkon kirkollishallitus tiedottaa Karjalan Kielen Seuraan liittyvästä valtiontukien takaisinperintäasiasta: Kirkko ei ole osapuoli

Opetus- ja kulttuuriministeriö on torstaina päättänyt, että Karjalan Kielen Seuralta peritään takaisin valtionavustuksia vuosilta 2017–2019. Karjalan Kielen Seuran puheenjohtajana on toiminut arkkipiispa Leo. Suomen ortodoksisen kirkon kirkollishallitus korostaa, että Suomen ortodoksinen kirkko ei ole osapuolena kyseisessä asiassa.
15.11.2022 - 10:10 | Teksti: Suomen ortodoksisen kirkon kirkollishallitus | Kuva: Esko Jämsä
Uspenskin katedraali talvella

Alla julkaistaan kirkollishallituksen tiedote, joka kuuluu seuraavasti:

"Opetus- ja kulttuuriministeriö on torstaina päättänyt, että Karjalan Kielen Seuralta peritään takaisin valtionavustuksia vuosilta 2017–2019. Karjalan Kielen Seuran puheenjohtajana on toiminut arkkipiispa Leo.

Suomen ortodoksinen kirkko ei ole osapuolena tässä asiassa. Karjalan Kielen Seura on itsenäinen rekisteröity aatteellinen yhdistys. Kirkko ei ole valinnut arkkipiispaa yhdistyksen hallintoelimiin tai valintaan myötävaikuttanut. Arkkipiispa on ollut yhdistyksen hallinnossa yhdistyksen valitsemana yksityishenkilönä. Kirkko ei ole osallistunut yhdistyksen hallintoon eikä yhdistys ole ollut millään tavalla kirkon valvontavallan piirissä.

Kirkkoon ei kohdistu valtiontukien takaisinperintäpäätöksen takia taloudellisia vaatimuksia. Ministeriön päätöksen aiheuttamista mahdollisista jatkotoimista yhdistyksen vastuuvelvollisia kohtaan päättää yhdistyksen konkurssipesä."