Arkkipiispa Leo piispa Sergein piispaksi vihkimisessä Uspenskissa tammikuussa 2022
Ajassa

Suomen ortodoksisen kirkon autonomista aluetta haastetaan – näin arkkipiispa Leo kommentoi

Suomen ortodoksinen kirkko on Ekumeeniseen patriarkaattiin kuuluva autonominen paikalliskirkko, joka palvelee Suomessa asuvia ja oleskelevia ortodoksisen kirkon jäseniä heidän kansallisuudestaan tai äidinkielestään riippumatta.
| Teksti: Suomen ortodoksinen kirkko | Kuva: Esko Jämsä
Arkkipiispa Leo piispa Sergein piispaksi vihkimisessä Uspenskissa tammikuussa 2022

Venäjän hyökkäys Ukrainaan helmikuussa 2022 on tuonut Suomeen kymmeniätuhansia ukrainalaisia – heidän joukossaan suuren määrän ortodokseja. Kirkollinen todellisuus on kuitenkin Ukrainassa jakautunut, ja maassa toimii tällä hetkellä kaksi ortodoksista kirkkoa: Ekumeeniselta patriarkaatilta vuonna 2018 autokefalian saanut metropoliitta Epifanioksen johtama kirkko (OCU, Orthodox Church of Ukraine) ja Moskovan patriarkaattiin kuuluva, Kiovan metropoliitta Onufrin johtama kirkko (UOC, Ukrainian Orthodox Church).

Suomen ortodoksinen kirkko toivottaa molempien kirkkojen jäsenet sydämellisesti tervetulleiksi mukaan Suomen ortodoksisen kirkon seurakuntien elämään. Kirkko on käynnistänyt nelivuotisen hankkeen, jolla pyritään kaikin tavoin edistämään Suomeen Ukrainasta saapuneiden kotoutumista sekä suomalaiseen yhteiskuntaan että paikallisiin ortodoksisiin seurakuntayhteisöihin. Hanketta koordinoi kirkon kansainvälisen diakonian ja lähetyksen järjestö Filantropia ry.

Kiovan metropoliitta Onufrin johtama kirkko, joka on perustanut Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen yli 80 seurakuntaa läntiseen Eurooppaan, on  ryhtynyt aktiivisesti etsimään Suomesta jalansijaa vedoten ukrainalaisten sielunhoidollisiin tarpeisiin. Metropoliitta Onufri on nimennyt kirkkonsa viralliseksi edustajaksi Suomessa arkkimandriitta Fotijn.

Arkkipiispa Leo korostaa, että Suomi on kokonaisuudessaan Suomen ortodoksisen kirkon autonomista kanonista aluetta.

– Muiden ortodoksisten kirkkojen omasta paikalliskirkostamme kanonisesti irrallaan olevien edustustojen perustaminen autonomiselle alueellemme on kestämätöntä ja kanonisen lain vastaista. Olen ilmoittanut tämän arkkimandriitta Fotijlle ja ohjeistanut hiippakuntani seurakuntia pidättäytymään kanssakäymisestä hänen kanssaan.

Arkkipiispa Leo pitää arkkimandriitta Fotijn pyrkimyksiä kaikin tavoin vahingollisina.

– Suomen ortodoksinen kirkko tunnetaan ortodoksisessa maailmassa aidosti monikulttuurisena ja eheänä kirkkona ja sellaisena aiomme pysyä myös jatkossa. Kirkkomme yhtenäisyyden horjuttaminen ei palvele ukrainalaisten eikä kenenkään muunkaan etua.

Lisätietoja: teologinen sihteeri Jelisei Heikkilä (jelisei.heikkila@ort.fi)

Kuvituskuva: Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leo Uspenskin katedraalissa 2022.