Ajassa

Patriarkka Bartolomeos lähetti tervehdyksensä kirkolliskokoukselle 2023

Hänen Kaikkipyhyytensä Ekumeenisen patriarkan tervehdys kirkolliskokoukselle 27.11.2023.
| Teksti: Ekumeeninen patriarkka Bartolomeos | Kuva: Ekumeeninen patriarkaatti
Ekumeeninen patriarkka Bartolomeos siunaa kirkkokansaa ristillä

Korkeasti Pyhitetylle Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leolle, rakkaalle veljellemme ja kanssapalvelijallemme Pyhässä Hengessä, sekä Suomen ortodoksisen kirkon papiston ja maallikoiden kokouksen arvostetuille osallistujille; rakkaat lapset Kristuksessa: Jumalan runsas armo, joka on kaiken rauhan ja viisauden lähde, olkoon teidän kanssanne.

Suurella ilolla ja isällisellä huolenpidolla välitämme vilpittömät terveiset teille, jotka olette kokoontuneet Uuden Valamon luostariin Suomen ortodoksisen kirkon papiston ja maallikoiden tärkeään kokoukseen. Vaikka me Kristuksen Pyhässä ja Suuressa Kirkossa Konstantinopolissa – joka on kaikkien kaupunkien kuningatar – olemme fyysisesti kaukana tästä kunnioitetuista kokouksesta, olemme yhtä Kristuksessa teidän valmistauduttuanne asettamaan kirkollenne tulevaisuuden suunnan.

Olemme lujasti vakuuttuneita siitä, että kirkolla on painava vastuu ja jumalallinen tehtävä ei ainoastaan kaitsea uskollisen laumansa sieluja vaan myös ulottaa tarkkaavaista huolenpitoaan kaikkeen luomakuntaan, jonka Kaikkivaltias on uskonut meidän huostaamme. Tunnustakaamme myös ihmiskunnan ensiarvoisen tärkeä rooli sen nimeäminä taloudenhoitajina.

Kirkon alati muotoutuvassa kuvakutoelmassa muutos on väistämätöntä, kun pyrimme mukauttamaan toimintaamme uskovaisten tarpeisiin ja ympärillämme olevan maailman haasteisiin. Samalla kun vaalimme uskomme ajattomia totuuksia ja dogmeja, on tärkeää pohtia myös sitä, kuinka kirkon kanonit ja lait voivat paremmin palvella yhteisömme hengellistä hyvinvointia. Näin tehdessämme pysymme uskollisina ortodoksiselle perinteelle, joka on aina mahdollistanut lempeän joustavuuden kanonisen kehyksensä sisällä antaen meille keinot sopeutua elämän muuttuviin olosuhteisiin.

Muistakaamme, että uskomme on ankkuroitu muuttumattomaan Jumalan Sanaan, mutta kun navigoimme nykymaailmassa, meidän on jatkettava tämän Sanan tulkintaa ja soveltamista tavoilla, jotka resonoivat ihmisten sydämissä ja mielissä. Kirkkomme laki on ohjaava valo, joka auttaa meitä kulkemaan hengellisen elämän mutkikasta polkua pelastus Kristuksessa lopullisena tavoitteenamme. Tulkitsevat muutokset eivät poikkea perinteestä, vaan vahvistavat sitoutumisemme ortodoksiseen uskoomme ja tehtäväämme julistaa evankeliumia maailman kaikkiin kolkkiin.

Pyydämme teitä kaikkia osallistumaan teologiseen pohdintaan ja rukoukseen, sekä olemaan hengellisesti tarkkaavaisia keskustelujenne aikana. Kirkkolain kokonaisvaltainen uudistaminen ja ympäristöohjeistuksenne huolellinen tarkistus ovat äärimmäisen tärkeitä pyrkimyksiä, sillä ne muodostavat hedelmällisen maaperän, jossa juuri satavuotista autonomiaansa juhlinut Suomen ortodoksinen kirkko kasvaa tuleviin sukupolviin. Ohjatkoot kokouksenne päätöksiä Herramme iankaikkiset opetukset ja pyhien isien viisaus.

Tämän kaiken mielessä pitäen rukoilemme hartaasti Pyhän Hengen laskeutuvan kokouksenne ylle, valaisemaan mielenne ja sytyttämään sydämenne kun pohditte näitä merkittäviä asioita. Perustukoot tekemänne päätökset jumalalliseen rakkauteen, joka yhdistää meidät kaikki yhdeksi ruumiiksi Kristuksessa. Rukoilemme, että pyrkimyksenne toimisivat innostuksen majakkana ja loistavana esimerkkinä Suomen ortodoksisen kirkon jäsenille ja koko maailmalle.

Ekumeenisessa patriarkaatissa 27. marraskuuta 2023
Isällisellä rakkaudella ja patriarkaalisin siunauksin,

Bartolomeos
Konstantinopolin, Uuden Rooman arkkipiispa ja Ekumeeninen patriarkka

Kuvituskuva ylhäällä: Ekumeeninen patriarkaatti