Valamon luostari talvella iltavalaistuksessa
Ajassa

Kalenterikysymys ratkesi: pääsiäisen vietto jatkuu nykyiseen tapaan

Suomen ortodoksisen kirkon kirkolliskokouksessa oli esillä kalenterikysymys, joka liittyy pääsiäisen ajankohtaan. Asia ratkesi keskiviikkona 29. marraskuuta.
| Teksti: Susanna Somppi | Kuva: Valamon luostari
Valamon luostari talvella iltavalaistuksessa

Kalenterikeskustelun ytimessä oli kysymys siitä, tulisiko Suomen ortodoksisen kirkon siirtyä noudattamaan juliaanisen eli ”vanhan” kalenterin ajankohtaa pääsiäisen ja siihen liittyvän jumalanpalveluselämän kohdalla.

Valamon luostarissa kokoontunut kirkolliskokous hylkäsi aloitteen, jossa ehdotettiin juliaaniseen kalenteriin siirtymistä edellä mainitulla tavalla. Piispainkokouksen kanta oli selkeä: nykyistä käytäntöä ei ole syytä muuttaa. Asia eteni kuitenkin äänestykseen saakka, jolloin tulos oli 31–4 yhden äänestäessä tyhjää.

Kalenteriasia on noussut aina aika ajoin esille – tällä kertaa käsillä olleen kirkolliskokousaloitteen myötä. Aloitteen tekijöinä olivat Valamon luostarin johtaja, arkkimandriitta Mikael ja kanttori Irina Tchervinskij-Matsi, jotka kannattavat juliaaniseen kalenteriin siirtymistä.

Hylätyn kirkolliskokousaloitteen yhtenä perusteluna oli muun muassa se, että muualla ortodoksisessa maailmassa vietetään pääsiäistä juliaanisen kalenterin mukaan.

Suomen ortodoksinen kirkko siirtyi jo noin sata vuotta sitten käyttämään gregoriaanista kalenteria kirkollisten juhlapyhien osalta. Tästä syystä luterilainen ja ortodoksinen pääsiäinen ovat Suomessa asettuneet samaan ajankohtaan.

Kalenterikysymyksen perusteluista voi lukea yksityiskohtaisemmin Aamun Koiton julkaisemasta jutusta kalenterikysymykseen liittyen. Myös eläkkeellä oleva metropoliitta Ambrosius on käsitellyt kalenteriasiaa blogikirjoituksessaan.

Pääkuva ylhäällä: Valamon luostarin pääkirkko