Ajassa

Helsingin ortodoksisen seurakunnan valtuustovaalit keskeytetään

Marraskuussa pidettävät valtuustovaalit siirtyvät myöhempään ajankohtaan Helsingin ortodoksisessa seurakunnassa. Vaalialuejakoa koskeva päätös on kumottu, ja seurakunnanneuvosto käynnistää valtuustovaalien valmistelutoimet uudelleen.
| Teksti: Helsingin ortodoksinen seurakunta | Kuva: Helsingin ortodoksinen seurakunta
Vaaliuurna ja äänestäjä

Kirkollishallitus on kumonnut 20.9.2023 istunnossaan Helsingin ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston 11.5. tekemän vaalialuejakoa koskevan päätöksen.

Seurakunnanvaltuuston vaalit keskeytyvät tämän myötä Helsingin ortodoksisessa seurakunnassa, eikä niitä näin ollen toimiteta tämän vuoden marraskuussa kyseisessä seurakunnassa. Tähän mennessä tehdyt ehdokasasetteluasiakirjat mitätöityvät. Ehdokasasettelun oli määrä päättyä 21. syyskuuta.

Seurakunnanneuvosto käynnistää uudelleen seurakunnanvaltuuston vaalien valmistelutoimet.

Taustalla kiista vaalialuejaosta

Helsingin ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuusto päätti 11.5. jakaa seurakunnan vaalialueisiin, jotka noudattaisivat maakuntarajoja ja valtuutettujen määrän osalta kyseisen alueen jäsenmäärää. Valtuuston enemmistö katsoi uuden vaalialuejaon noudattavan kirkollishallituksen antamaa ohjeistusta siitä, että vaalialueet noudattaisivat kirkon jäsenmäärää.

Valtuusto ei näin ollen tehnyt päätöstä vaalilautakunnan antaman esityksen mukaan, vaan valtuuston puheenjohtaja Jefim Brodkinin vastaesityksestä. Päätös ei syntynyt yksimielisesti, vaan asiasta äänestettiin kahteenkin otteeseen, ja äänimäärät jakautuivat lähes tasan. Päätöksen osalta eriävän mielipiteen jättivät Lahden ja Hämeenlinnan alueiden valtuutetut Anatoli Lappalainen, Risto Murto ja Elise Tamminen sekä Helsingin ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra Markku Salminen. Valtuuston 11.5. kokouksen pöytäkirja on julkaistu Helsingin ortodoksisen seurakunnan sivuilla.

Kirkollishallitus sai asiassa oikaisuvaatimuksen, jossa vaadittiin valtuuston vaalialuejakoa koskevan päätöksen kumoamista. Kirkollishallitus pyysi asiassa lausunnon Helsingin ortodoksisen seurakunnan seurakunnaneuvostolta.

Helsingin ortodoksisen seurakunnan seurakunnaneuvosto vaati kesäkuun sähköpostikokouksessaan valtuustoa kumoamaan vaalialuejakoa koskevan päätöksensä ja noudattamaan vaalilautakunnan esitystä vaalialuejaosta, joka oli käytössä myös edellisissä vuoden 2020 vaaleissa.

Neuvosto on pitänyt seurakuntien yhdistymissopimusta luottamuselimiä sitovana ja vaatinut myös valtuustoa noudattamaan sitä. Neuvosto teki kesäkuussa kirkollishallituksen pyynnöstä lausunnon kirkollishallitukselle koskien vaalialuejakoa koskevaa oikaisuvaatimusta. Neuvoston 13.–15.6. kokouksen pöytäkirja ja neuvoston lausunto kirkollishallitukselle on julkaistu Helsingin ortodoksisen seurakunnan verkkosivuilla.  Neuvoston pöytäkirjasta selviää, että tämäkään päätös valtuuston vaalialuejakoa koskien ei syntynyt yksimielisesti, vaan enemmistön päätöksellä.

Vaalialuejakoa koskeva valtuuston päätös otettiin kirkollishallituksessa käsittelyyn 20. syyskuuta. Kirkollishallitus kumosi valtuuston 11.5. vaalialuejakoa koskevan päätöksen ja siten keskeytti samalla vaalit Helsingin ortodoksisessa seurakunnassa.

Asia palautuu nyt seurakunnanneuvostolle, jonka seuraava kokous pidetään torstaina 19.10.2023.

Lähteet: Suomen ortodoksinen kirkko, Helsingin ortodoksinen seurakunta