Kristuksen taivaaseenastuminen -ikoni
Minisaarna

Minisaarnat: Herran taivaaseen astuminen ja Pyhien isien sunnuntai

Torstai 18. toukokuuta 2023: Herran taivaaseen astuminen, Helatorstai. Sunnuntai 21. toukokuuta 2023: Pyhien isien sunnuntai. Nikean ensimmäisen kirkolliskokouksen isien muisto.
| Teksti: Marko Mäkinen | Kuva: Wikimedia Commons
Kristuksen taivaaseenastuminen -ikoni

Herran taivaaseen astuminen, Helatorstai

Luuk. 24:36–53

Evankeliumissa Jeesus ilmestyy opetuslapsilleen, toivottaa heille rauhaa, näyttää haavansa ja syö heidän kanssaan. Hän opettaa heille, että hänen kuolemansa ja ylösnousemuksensa ovat täyttäneet profeettojen ennustukset. Jeesus lähettää oppilaansa julistamaan ilosanomaa kaikille kansoille, mutta kehottaa heitä odottamaan Pyhän Hengen lahjan antamaa voimaa. Sitten Jeesus nousee ylös taivaaseen heidän nähtensä. Opetuslapset kumartuvat maahan ja osoittavat näin kunnioitustaan. Lupauksen täyttymistä odottaessaan he ylistävät Jumalaa Jerusalemin temppelissä.

***

Syömällä opetuslastensa kanssa Jeesus osoitti heille, että hän on todellisesti, ruumiillisesti ylösnoussut, profeettojen todistama Vapahtaja. Opetuslapset saivat tehtävän kertoa tätä ilosanomaa koko maailmalle. Tehtävän toteuttamiseksi he tarvitsivat Pyhän Hengen voiman.

Tämän jälkeen Vapahtaja nousi ruumiillisesti taivaaseen ja kohotti ihmisyyden kirkkauteen, jotta mekin voisimme päästä Jumalan luo. Opetuslapset valmistautuivat Pyhän Hengen lahjan vastaanottamiseen pyhäkössä Jumalaa ylistäen.

Kirkko on Jumalan huone, Kristuksen ruumis, Pyhän Hengen asuinsija ja apostolien todistus. Jokaiselle, joka tahtoo löytää Vapahtajansa, esitetään kutsu tulla osalliseksi kirkon elämästä. Ihmisyytemme korottaminen alkaa Kristuksen luota, kirkon yhteydessä.

Pyhien isien sunnuntai

Joh. 17:1–13

Evankeliumissa Jeesus rukoilee Isää kirkastamaan hänet, jotta Poika kirkastaisi hänet. Rukouksen sanoissa Jeesus kuvaa, miten ikuinen elämä on Isän ja Pojan tuntemista. Jeesus myös rukoilee omiensa puolesta, jotka jäävät maailmaan Jeesuksen ylösnousemuksen ja taivaaseenastumisen jälkeen. Hän pyytää Isää varjelemaan heitä nimensä voimalla, jonka hän on Pojalleen antanut, jotta he olisivat Isän ja Pojan tavoin yhtä. Jeesus puhuu tämän, että hänen ilonsa täyttäisi hänen omansa.

***

Jeesuksen jäähyväisrukous on rukousta kirkon puolesta, joka elää maailman haasteiden keskellä. Kirkolle ja uskoville on annettu ikuinen elämä. Kirkko elää Jumalan tuntemisessa.

Jeesus anoo rukouksessaan kirkon ykseyttä, jota tulisivat haastamaan monenlaiset opetukset ja jakaantumiset, ja jota myös tänään muisteltavat Nikean kirkolliskokouksen isät puolustivat. Rukous sisältää kutsun tulla ja pysyä kirkon yhteydessä, evankeliumin totuudessa. Tämän kuvana on Jumalan ykseys, josta kirkko julistaa.

Ykseyden vaaliminen ja etsiminen onkin jokaisen kristityn velvollisuus ja kutsumus. Ykseyteen kätkeytyy Jumalan voima ja suuri ylösnousemuksen kirkkauden ilo.