Minisaarna

Minisaarna: Publikaanin ja fariseuksen sunnuntai

Isä Marko Mäkisen laatimissa minisaarnoissa on ensin kunkin sunnuntain tai juhlan evankeliumitekstin tiivistelmä. Sunnuntai 29. tammikuuta 2023.
| Teksti: Marko Mäkinen
Publikaanin ja fariseuksen sunnuntai -ikoni

Luuk. 18:10–14

Jeesuksen kertomuksessa kaksi miestä menee rukoilemaan temppeliin. Fariseus kiittää Jumalaa siitä, ettei hän ole kuten muut ihmiset, rosvot, huijarit, huorintekijät ja temppelissä rukoileva publikaani. Toinen miehistä, publikaani, rukoilee Jumalaa sanoen ”Jumala, ole minulle syntiselle armollinen!” Toinen lähti kotiinsa vanhurskaana, toinen ei, sillä jokainen, joka korottaa itsensä, alennetaan, mutta se, joka alentaa itsensä, korotetaan.

***

Jeesus esitti kertomuksensa niille, jotka olivat varmoja omasta hurskaudestaan ja väheksyivät toisia.

Fariseuksen asenne oli väärä ja turmiollinen, sillä hän tarkasteli itseään suhteessa toisiin. Publikaani sen sijaan tutki itseään ja anoi Jumalalta armoa heikkoudessaan.

Itsensä hurskaaksi korottaneet joutuvat pettymään. Syntiset ja kurjat, jotka etsivät katuen Jumalaa löytävät armon ja laupeuden. Tärkeintä ei ole pelkkä ulkoinen hengellinen tila, hurskaat piirteet, vaan ihmisen mielen suunta: kurottautuminen kohti Jumalaa ja oikealla tavalla katuva ja nöyrä mieli, joka saa meidät etsimään oikeaa tietä.

Publikaanin ja fariseuksen sunnuntai -ikoni